Belépés

Szerződési feltételek

 

A szerződés létrejön


A Megrendelés elküldésével és annak az Euro-Alarm Kft. által történő visszaigazolásával (érvényesítés) a 17/1999.(II.S.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre az

Euro-Alarm Kft.

 • cím: H-1044 Budapest, Bezerédj utca 24.
 • számlázási cím: H-1044 Budapest, Bezerédj utca 24.
 • adószám: 10404254-2-41  EU adószám: HU10404254
 • cégjegyzékszám: Főv.Cégbíróság 01-09-069672
 • telefon: +36 1 435 04 30
 • telefax: +36 1 435 04 31
 • e-mail: info@euroalarm.hu


mint Szállító, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi alpontok szerinti feltételekkel:

A Szállító köteles (amennyiben a Vevő azt jelezte) futárszolgálat útján a Vevő által a megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

A Vevő köteles az általa feladott megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat (mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza) készpénzben a kézbesítő részére kifizetni, amennyiben előre utalás nem történt.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

Az EuroAlarm Kft. a Vevők adatait a szerződések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azokat alvállalkozóinak átadja, akik azonban nem jogosultak azokat a teljesítést követően tovább tárolni, illetve megőrizni vagy más harmadik személyek részére továbbadni.

A vásárlástól való elállás joga

A vevő jogosult a megrendelést követően 24 órán belül a vásárlástól elállni, feltéve, hogy még a megrendelt termékeket az Euro-Alarm Kft. nem adta át a szállítást végző cégnek. Ezt az igényét jelezheti e-mailben (info@euroalarm.hu) vagy telefonon az Euro-Alarm Kft ügyfélszolgálatán (+36 1 435 04 30). Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A természetes személy mint vevő az áru átvételét követő 15 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget (levonva a szállítás költségét) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő haminc napon belül visszatéríteni.

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (oda és visszaszállítás költsége)

Az Euro-Alarm Kft kizárólag sérülésmentes, hiánytalan termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. A termékek visszaszállítását csak a GLS futárszolgálattal (http://www.gls-hungary.com/) vagy személyesen, a cég székhelyén fogadjuk el (H-1044 Budapest, Bezerédj utca 24). 

A felelősség korlátozása

A www.brodit.hu webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Euro-Alarm Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. 
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.euroalarm.hu áruház akadálytalan működését és a vásárlást.  
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.  
 • Bármely levél (függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett), de főleg bármilyen adat elvesztése.    
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.  
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei. 

 Az Euro-Alarm Kft nem felelős semmilyen alapon, semmilyen olyan kárért (függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt), ami a www.brodit.hu weboldal való csatlakozás miatt következett be. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Egyedül a vásárló felelős a www.brodit.hu weboldalhoz való kapcsolódásáért és a www.brodit.hu webáruházban való vásárlásért. A www.brodit.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.  

A www.brodit.hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a www.brodit.hu webáruházában történt megjelenés időpontjától lép életbe. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a www.brodit.hu webáruházban.

Azonban az Euro-Alarm Kft nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Euro-Alarm Kft szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. Az Euro-Alarm Kft szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik.

 
Vissza
 

Kosár

∑ 0 Ft
Részletes kosár

 Biciklis tartók

Rendesen rögzítve, szem előtt  

Állítható tartók

Állítható tartók

 Amikor nincs testre szabott tartó

 

 

 

 

Kövessen minket a Facebook-on is!

Csatlakozzon hozzánk a facebookon, hogy elsőként értesülhessen legfrissebb hírenkről, akcióinkról! 

 
 
Bezár

Részletes kosár

Kosár tartalma: db. termék Ft. értékben